Mūsu profesionālais izaicinājums ik dienu ir īsto kombināciju darba devējs – darba ņēmējs veidošana, kas rezultējas veiksmīgā, abpusēji izdevīgā nākotnes sadarbībā. Tāpēc mēs labprāt dalāmies ar savām zināšanām un sniedzam konsultācijas ne vien uzņēmumiem, bet arī privātpersonām – darba ņēmējiem.

Mūsu ieteikumus un rekomendācijas klienti novērtē gan brīžos, kad vajadzīgs padoms, kā pareizi sagatavot CV, gan situācijās, kad zaudēts darbs un nepieciešams palīdzēt saglabāt emocionālo un psiholoģisko noturību, gan tad, kad ir vēlme atrast jaunus karjeras izaicinājumus un sasniegt labus rezultātus savā profesionālajā dzīvē. 

CV un motivācijas vēstules sagatavošana

Profesionāli un korekti sagatavots CV, pārliecinoša motivācijas vēstule un īstajā brīdī nosūtīts pieteikums jau vien ir puse no uzvaras, lai kandidāts tiktu uzaicināts uz darba interviju. Mēs pārzinām visas nianses, kurām jāpievērš padziļināta uzmanība un kuras īpaši jāizceļ, lai cilvēka biogrāfiskais apraksts kļūtu par dokumentu, kas var ietekmēt karjeras attīstību.

Veidojot savas profesionālās darbības aprakstu, bieži vien darba meklētāji neapzinās un nespēj objektīvi izvērtēt, kuras no viņa prasmēm vai iepriekšējās pieredzes stāstiem uzrunās darba devēju. Lai arī iegūtās izglītības izklāsts un iepriekšējo darbavietu uzskaitījums ir nozīmīgs kritērijs potenciālo darbinieku izvēlē, būtiski neaizmirst citas lietas, kas pievieno papildu vērtību, – piemēram, specifiskas iemaņas, personīgos un profesionālos sasniegumus, intereses un aizraušanās.

Arī skaidra motivācija un tās pamatojums ļauj daudz rūpīgāk izvērtēt kandidāta piemērotību konkrētajai vakancei. Tāpēc motivācijas vēstulē daudz būtiskāk ir skaidri norādīt darba devēja ieguvumus, pieņemot darbā konkrēto cilvēku, nevis izklāstīt savas vēlmes.

Darba meklēšanas kanālu apzināšana

Katru dienu apgrozoties un veicot profesionālos izlūkgājienus darba tirgū, esam apzinājuši visus iespējamos darba meklēšanas kanālus jeb veidus, kā uzrunāt savu vēlamo darba devēju. Katram, kam nepieciešama palīdzība jaunas darbavietas atrašanā, izstrādājam detalizētu maršruta karti, kas iezīmē ceļus līdz labākajiem darba piedāvājumiem. 

Sagatavošanās darba intervijai

Darba intervija daudzos gadījumos ir tiešākais ceļš uz darba devēja sirdi jeb veids, kā par sevi radīt interesi un pārliecināt darba devēju izvēlēties tieši jūs. Tāpēc tai nepieciešams rūpīgi sagatavoties – pārdomāt savu stāstījumu, veikt detalizētāku informācijas izpēti par savu potenciālo darbavietu, noskaidrot darba intervijas norises vietu un ceļā pavadāmo laiku, kā arī veikt citus sagatavošanās darbus. Saviem klientiem palīdzam ne tikai sastādīt veicamo darbu sarakstu veiksmīgai darba intervijai, bet sniedzam arī rekomendācijas labākai sevis prezentācijai darba pārrunu laikā. Lai sasniegtu labākus rezultātus, darba meklētājiem organizējam praktiskus treniņus jeb simulācijas, kurās izspēlējam dažādus darba interviju scenārijus. 

Uzvedības etiķete darba intervijās

Viens no svarīgākajiem posmiem darba meklēšanas gaitā ir darba intervija. Tajā ikvienam kandidātam ir jāspēj uzskatāmi parādīt savas priekšrocības – personības iezīmes, profesionālās kvalitātes, uzskatus un vērtības, vienlaikus izceļot savu individualitāti un unikalitāti.

Gatavojoties darba intervijai, būtiski ņemt vērā lietišķās etiķetes principus, tostarp pievērst uzmanību ne tikai savam apģērbam, kas vistiešākajā veidā norāda uz kandidāta attieksmi pret uzņēmumu un veido pirmo iespaidu par cilvēku, bet gan visam koptēlam.

Liela nozīme ir kandidāta kompetences līmenim, pieredzei un sevis prezentēšanas spējām, kas tiek vērtētas ne vien sarunas gaitā, bet arī ierašanās, sasveicināšanās un atvadīšanās laikā. Ikvienam darba meklētājam mēs izstrādājam individuālas rekomendācijas, kas palīdz radīt labu un pārliecinošu pirmo iespaidu, kā arī veidot veiksmīgu un atmiņā paliekošu sarunu ar darba devēju. 

Psiholoģiskais atbalsts darba meklēšanas periodā

Darba meklējumi ne vienmēr ir ātri, viegli un veiksmīgi. Dažkārt kandidātiem jāsaskaras ar darba devēju vienaldzību un ignoranci, pārāk agresīvu nostāju, nepatīkamiem jautājumiem darba intervijās un strupiem atteikumiem. Tas var izraisīt diskomfortu un neticību pozitīvam risinājumam. Situācijās, kad jaunas darbavietas meklējumi var radīt emocionālu spriedzi un šaubas par savām profesionālajām spējām, mēs nodrošinām profesionāļu konsultācijas un sniedzam psiholoģisko atbalstu, palīdzot atgūt cīņas sparu jaunu karjeras virsotņu sasniegšanai.

Koučings

Lai gūtu panākumus, ar ticību, aizrautību un mirdzošām acīm var būt par maz. Vajadzīga arī savu spēju apzināšanās un skaidri noteikti mērķi. Koučings ir profesionālas konsultācijas, kā gūt panākumus citu pēc cita.

Mēs esam individuālās izaugsmes treneri jeb kouči, palīdzot cilvēkiem patstāvīgi formulēt mērķus, izstrādāt stratēģijas to veiksmīgai īstenošanai, noteikt prioritātes un attīstības virzienus. Koučingu raksturo nepārtraukta sadarbība un komunikācija starp kouču un klientu, kas palīdz klientam sasniegt reālus rezultātus savā personīgajā un profesionālajā dzīvē. Koučings paver iespēju cilvēkam atrast vislabākos ceļus, lai veiksmīgi sasniegtu mērķi un lai tā īstenošanas process sniegtu gandarījumu. Mēs, esot kouču lomā, nerisinām cilvēku problēmas, nesniedzam padomus vai gatavus risinājumus, bet gan palīdzam katram pašam mobilizēt un pilnveidot savu potenciālu, ieraudzīt jaunas perspektīvas, gūt atbildes uz neatbildētiem jautājumiem un izvirzīt mērķus tālākai izaugsmei un attīstībai.