Talantu paslēpes ir mūsu kaislība un profesionālais izaicinājums. Mēs meklējam prātus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Spožākos, gudrākos un asākos.

Mums patīk arī asākas izjūtas, tāpēc dažkārt talantu paslēpes aizstājam ar galvu medībām (headhunting), saviem klientiem atrodot vērtīgāko prātu trofejas. Tas nozīmē, ka mums vienlīdz labi padodas atrast gan kvalificētu speciālistu, gan vidējā un augstākā līmeņa vadītāju.

Veiksmīga personāla atlase ir balstīta sistemātiskā pieejā, strukturētā laika un veicamo aktivitāšu dalījumā. Personāla atlases stratēģiju un taktiku pārzināšana, kā arī orientēšanās jaunākajās nozares tendencēs ļauj mums katrai situācijai piemērot savu unikālo personāla atlases procesu. 

Darba sludinājuma sagatavošana un publicēšana

Darba sludinājumu tekstu gatavošanā mēs vadāmies ne tikai pēc klienta izvirzītajām amata un tiesību aktu prasībām, bet meklējam arī veidus, kā ar savu vēstījumu atšķirties, ieinteresēt un tieši uzrunāt konkrēto mērķauditoriju. Vienlīdz būtiskas ir ne vien darba devēja izvirzītās prasības, bet arī tā piedāvājums potenciālajiem darba ņēmējiem. Tāpēc darba sludinājumos mēs palīdzam izgaismot gan profesionālos izaicinājumus, gan izceļam arī sadzīvisku lietu priekšrocības, kas bieži vien var ietekmēt lēmumu par darbavietas izvēli.

Savukārt pirms darba sludinājumu publicēšanas svarīgi ir precīzi noteikt medību teritoriju un izvēlēties atbilstošus meklēšanas kanālus. 

CV analīze un darba intervijas ar pretendentiem

Profesionālās dzīves un pieredzes analīze ļoti tieši palīdz izvērtēt un noteikt piemērotākos pretendentus tālākajām sarunām. Mums ir būtiska personiska attieksme, tāpēc mēs nepaļaujamies uz rakstveida komunikāciju vien, bet priekšroku dodam telefonsarunām un klātienes kontaktiem. Dziļa un izzinoša saruna ar potenciālo darba ņēmēju mums ātri vien liek saprast, vai viņš patiešām atbilst klienta izvirzītajai vakancei. 

Kandidātu testēšana un novērtēšana

Lai atrastu piemērotāko darbinieku, mēs veicam rūpīgu kandidātu novērtēšanu. Katram no potenciālajiem darba ņēmējiem mēs lūdzam izpildīt īpaši viņa amata pozīcijai izstrādātu darba uzdevumu, kurā tiek pārbaudīts ne vien pretendenta prāta asums un attieksme, bet arī rīcība dažādās problēmsituācijās, spēja tikt galā ar ikdienas darba pienākumiem un potenciāls sastrādāties ar konkrētā uzņēmuma klientiem un darbiniekiem. Tas mums ļauj precīzāk noteikt – kurš no kandidātiem visprecīzāk atbilst klienta uzņēmuma standartiem un konkrētajai amata pozīcijai.

Savukārt finālkandidātu vērtēšanā mēs dažkārt talkā ņemam starptautiski izstrādātus un konkrētai situācijai pielāgotus testus, pārbaudot pretendenta intelektuālās spējas, valodu un rakstības prasmes, kā arī citas profesionālās kvalitātes. 

Atsauksmju un rekomendāciju apkopošana

Skats no malas vienmēr ir vērtīgs un noderīgs. Tāpēc par katru finālkandidātu mēs apkopojam atsauksmes un rekomendācijas vismaz no divām viņa iepriekšējām darbavietām. Bijušā tiešā vadītāja un citu kolēģu viedoklis palīdz labāk iepazīt pretendentu personības un novērtēt profesionālos sasniegumus. 

Finālkandidātu atlase un darba piedāvājuma izteikšana

Izvēloties finālkandidātu, mēs ne tikai izsveram visus par un pret, priekšrocības un trūkumus, stiprās un vājās puses, bet vadāmies pēc principa – septiņreiz nomērīt un vienreiz nogriezt! Tas nozīmē – pirms tiek izraudzīts galīgais finālkandidāts, mēs rūpīgi pārliecināmies, ka konkrētais darba devējs un konkrētais darba ņēmējs būs tā pareizā un īstā kombinācija. Lielu loma šajā procesā spēlē ne vien profesionālie, bet arī emocionālie un psiholoģiskie faktori – proti, vai un cik saskanīgi ir šo abu pušu uzskati, vērtības un redzējums par dažādām lietām. Kad atlase ir galā, seko pozitīvo ziņu pavēstīšana un darba piedāvājuma izteikšana izvēlētajam kandidātam. 

Kandidātu informēšana par atlases projekta rezultātiem

Personāla atlase ir kandidātu sacensība par konkrēto amata pozīciju. Un, lai arī par uzvarētāju visbiežāk tiek atzīts tikai viens, tas nenozīmē, ka pārējiem tāpēc sevi vajadzētu uzskatīt par mazāk veiksmīgiem. Ikvienam spēles dalībniekam ir savi profesionālie ieroči un trumpji. Tāpēc mums ir būtiski saglabāt cieņpilnas attiecības un personiskā sarunā ne vien informēt par atlases projekta rezultātiem, bet arī norādīt uz katra pretendenta profesionālajām priekšrocībām un pozitīvajām personības iezīmēm. Tas vienlaikus ļauj stiprināt arī klienta kā darba devēja reputāciju un mazina uzņēmumam nelabvēlīgas informācijas izplatīšanos publiskajā telpā.